Wat bieden wij

Praktijkonderwijs is een vorm van onderwijs waar leerlingen die praktisch getalenteerd zijn de ruimte krijgen om hun talenten te ontdekken en deze te ontwikkelen. Tijdens deze ontdekkingsreis krijgen zij waar wenselijk ondersteuning. Dit gebeurt in overleg met leerlingen, ouders en eventueel begeleiding. Op deze manier worden zij zo goed mogelijk voorbereid op het wonen, werken, omgaan met de vrije tijd en kunnen zij zelfverzekerd deelnemen aan de maatschappij.

De bevestiging van hun talenten en hun ontwikkeling is bij ons op school te vinden in de branchegerichte certificaten die de leerlingen kunnen halen. Hiermee kunnen zij bij een werkgever prima terecht. Natuurlijk bestaat er ook de mogelijkheid voor leerlingen om door te leren. Zij doen dan vervolgens de entree-opleiding op het ROC.

Schoolondersteunings-profiel

In het ondersteuningsprofiel kunt u lezen welke ondersteuning er op school mogelijk is. Hieronder vallen de basisondersteuning en de aanvullende ondersteuning. Deze informatie is in het kort te vinden in onze schoolgids, maar mocht u meer uitgebreide informatie met betrekking tot het ondersteuningsprofiel willen hebben, dan kunt u dat vinden in het document SOP.

Praktijkvakken

Omdat wij een praktijkschool zijn proberen we steeds meer de aandacht te leggen op de praktijkvakken. In de onderbouw beginnen de leerlingen direct met het kennismaken met de praktijkvakken. In het derde jaar maken de leerlingen kennis met alle vakken waarvoor zij eventueel een certificaat kunnen halen. In het vierde jaar kiezen de leerlingen drie praktijkvakken waarvoor zij een branchegericht certificaat kunnen halen. En in het vijfde jaar gaan ze stage lopen in een richting die bij de leerling past. 

Momenteel bieden wij werken in het groen, houtbewerking, techniekbreed, autotechniek, fietstechniek, logistiek, tekenen, handvaardigheid, textiel, horeca, zorg en welzijn, werken in de bediening, algemene techniek, koken, gymnastiek, werken in de winkel, werken in het magazijn en ook bieden wij leerlingen de mogelijkheid om hun heftruckrijbewijs te halen met behulp van onze VR-simulator. Daarnaast hebben wij als verlengstuk van de gymles het interactieve LÜ-systeem aangeschaft, om sporten voor alle leerlingen interessanter te maken. Elk jaar proberen we te kijken waar de wensen van de leerlingen liggen. Ook kijken we naar de vraag op de arbeidsmarkt.

Theorie

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen les krijgen uit boeken die aansluiten bij hun behoeften. We gebruiken daarom methodes die speciaal gemaakt zijn voor onze leerlingen. De leerlingen krijgen les in Nederlands, rekenen, burgerschap en ICT.