Notulen van de MR

Notulen van de afgelopen mr. vergaderingen.