Zorgaanbod

Binnen De Atlant is een aantal organisaties van buiten de school aanwezig om leerlingen extra hulp te bieden. Als u een uitgebreide uitleg wil over het zorgaanbod binnen de school dan verwijzen we u graag naar ons school ondersteuningsplan.

ZORGCOÖRDINATOR

Corine Davidse

Bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag een vrijdag.
tel: 06 528 85 525
e-mail: c.davidse@kolom.net

 

Schoolarts

K. Ganzeboom

Bereikbaar via Corine Davidse
tel: 020 644 72 90

De schoolarts verzorgt de sociaal medische begeleiding van leerlingen.

 

OrthoPedagoog

Kelly Duijn

Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.
tel: 020 644 72 90
e-mail: k.duijn@kolom.net

Haar taken zijn: contactpersoon van De Atlant naar het samenwerkingsverband VO en houdt zich vanuit deze functie bezig met de aanname van nieuwe leerlingen.

 

ORTHOPEDAGOOG

Busra Yuksel

Bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag.
tel: 020 644 72 90
e-mail: b.yuksel@kolom.net

Haar taken zijn: contactpersoon van De Atlant naar het samenwerkingsverband VO en houdt zich vanuit deze functie bezig met de aanname van nieuwe leerlingen.

 

Salto

contact PERSOON: Corine Davidse

Tel: 020 644 72 90
e-mail: c.davidse@kolom.net

Salto is bedoeld voor kinderen, meestal van praktijkonderwijs of speciaal basisonderwijs. Het Salto programma biedt u als ouder ondersteuning bij de opvoeding. Salto slaat een brug tussen kind, ouders en school. Salto wordt , in overleg met de ouders en de leerlingen, via school ingezet.