Zorgaanbod

Binnen de Atlant is een aantal organisaties van buiten de school aanwezig om leerlingen extra hulp te bieden. Als u een uitgebreide uitleg wil over het zorgaanbod binnen de school dan verwijzen we u graag naar ons school ondersteuningsplan.

Zorgcoördinator

Margreet Muurling

Bereikbaar maandag t/m donderdag.
tel: 020 644 72 90
e-mail: m.muurling@de-atlant.nl

De zorgcoördinator geeft leiding aan de interne en externe zorg op de Atlant. Ook ondersteunt zij leraren met onderwijs- of zorginhoudelijke vragen.


Orthopedagoog 

Paul Altena

Bereikbaar op woensdag
tel: 0206447290
e-mail: p.altena@de-atlant.nl

 

Begeleider passend onderwijs

Corine Davidse

Bereikbaar op maandag, dinsdag en vrijdag.
tel: 06 528 85 525
e-mail: c.davidse@altra.nl

 

Schoolarts

Margreet Wensel

Bereikbaar op dinsdag.
tel: 020 644 72 90

De schoolarts verzorgt de sociaal medische begeleiding van leerlingen.

 

Schoolpsycholoog

Marije van der Vlugt

Bereikbaar op woensdag.
tel: 020 644 72 90
e-mail: m.vlugt@de-atlant

Haar taken zijn: contactpersoon van de Atlant naar het samenwerkingsverband VO en houdt zich vanuit deze functie bezig met de aanname van nieuwe leerlingen.
Afname IQ testen.

 

Ouder- en  kindadviseur

Mimoun Loukili

 

Bereikbaar op maandag en dinsdag.
tel: 06 29338461
e-mail: m.loukili@oktamsterdam.nl

Sinds oktober 2017 werk ik als ouder- en kindadviseur op de Atlant. U en uw kind kunnen bij mij terecht met kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Bijvoorbeeld over pesten, opkomen voor jezelf of ruzie thuis. Maar ik kan ook meedenken als er zorgen rondom social media, drugs, alcohol of seksualiteit zijn of om een leuke activiteit na school te vinden. We kijken samen wat er nodig is. Misschien bent u al geholpen met één gesprek. Als het ingewikkelder is, maken we samen een plan. Ik kan uw kind helpen met tips, gesprekken of een training. Als het nodig is, zorg ik voor een verwijzing naar specialistische hulp.
Als ouder- en kindadviseur maak ik deel uit van het Ouder- en Kindteam Centrum & Zuid. Daarin werken ook jeugdartsen en jeugdpsychologen die ik kan betrekken.

 

Om goed bereikbaar te zijn voor ouders en kinderen, ben ik iedere maandag en dinsdag op school. Ik ben onafhankelijk van school en ga zorgvuldig om met uw informatie. Als ouders en kinderen het goed vinden, werk ik wel samen met school. Belangrijk is dat u en uw kind goed en snel geholpen worden.

 

Salto

contact PERSOON: Margreet Muurling

Bereikbaar op maandag t/m donderdag.
Tel: 020 644 72 90
e-mail: m.muurling@de-atlant.nl

Salto is bedoeld voor kinderen, meestal van praktijkonderwijs of speciaal basisonderwijs. Het Salto programma biedt u als ouder ondersteuning bij de opvoeding. Salto slaat een brug tussen kind, ouders en school. Salto wordt , in overleg met de ouders en de leerlingen, via school ingezet.

 

Verzuimcoördinator

Fred Eggert

Bereikbaar op maandag t/m vrijdag.
tel: 020 644 72 90
e-mail: f.eggert@de-atlant.nl

De verzuimcoördinator zorgt ervoor dat leerlingen die te laat op school komen of afwezig zijn geregistreerd  worden in het leerling volgsysteem. Ouders van leerlingen die afwezig zijn zonder dat er op school bekend is, worden door de verzuimcoördinator gebeld. De verzuimcoördinator heeft vanuit school contact met de leerplichtambtenaar.
Lees meer over dit onderwerp door hier te klikken.

 

Leerplichtambtenaar

Renata van der molen

Bereikbaar: maandag t/m vrijdag
tel: 020 2524956
e-mail: r.van.der.molen@amsterdam.nl

De leerplichtambtenaar zorgt samen met de school voor het aanspreken van leerlingen en ouders als leerlingen veelvuldig te laat zijn of afwezig zijn zonder goede reden.

 

Tolken gebarentaal

Leerlingen met een gehoorstoornis kunnen een tolk inhuren die tijdens de lessen aanwezig is om te tolken. Dit geldt voor leerlingen met een gehoorstoornis die zich aanmelden en voldoen aan de toelatingscriteria van de school.