Zorgaanbod

Binnen De Atlant is een aantal organisaties van buiten de school aanwezig om leerlingen extra hulp te bieden. Als u een uitgebreide uitleg wil over het zorgaanbod binnen de school dan verwijzen we u graag naar ons school ondersteuningsplan.

ZORGCOÖRDINATOR

Corine Davidse

Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag.
tel: 06 528 85 525
e-mail: c.davidse@kolom.net

 

Schoolarts

K. Ganzeboom

Bereikbaar via Corine Davidse
tel: 020 644 72 90

De schoolarts verzorgt de sociaal medische begeleiding van leerlingen.

 

OrthoPedagoog

Kelly Duijn

Bereikbaar op dinsdag en donderdag.
tel: 020 644 72 90
e-mail: k.duijn@kolom.net

Haar taken zijn: contactpersoon van De Atlant naar het samenwerkingsverband VO en houdt zich vanuit deze functie bezig met de aanname van nieuwe leerlingen.

 

ORTHOPEDAGOOG

Busra Yuksel

Bereikbaar op dinsdag en donderdag.
tel: 020 644 72 90
e-mail: b.yuksel@kolom.net

Haar taken zijn: contactpersoon van De Atlant naar het samenwerkingsverband VO en houdt zich vanuit deze functie bezig met de aanname van nieuwe leerlingen.

 

Salto

contact PERSOON: Corine Davidse

Bereikbaar op maandag t/m donderdag.
Tel: 020 644 72 90
e-mail: c.davidse@kolom.net

Salto is bedoeld voor kinderen, meestal van praktijkonderwijs of speciaal basisonderwijs. Het Salto programma biedt u als ouder ondersteuning bij de opvoeding. Salto slaat een brug tussen kind, ouders en school. Salto wordt , in overleg met de ouders en de leerlingen, via school ingezet.