Lesaanbod

Op onze school worden, net als in het reguliere voortgezet onderwijs, vakken als Nederlands, rekenen, culturele oriëntatie, sociale vaardigheden en gymnastiek gegeven.

Niets is zo belangrijk als een goede beheersing van de Nederlandse taal. Als de leerlingen uitstromen naar de arbeidsmarkt dan is goed kunnen lezen en spreekvaardigheid (vaktaal) belangrijk om een positie binnen een bedrijf of organisatie te verkrijgen. Op De Atlant besteden we daar veel aandacht aan. Hierbij hoort ook het schrijven van sollicitatiebrieven, leesbare e-mails en het goed lezen en invullen van formulieren. 

Naast dit aanbod is er bij ons veel aandacht voor praktijkvakken. Veel van onze leerlingen vinden het makkelijker om in de praktijk te leren.
Naast ons aanbod kan het zijn dat een leerling iets wil leren wat niet standaard in ons lesprogramma zit. Er wordt dan gekeken of er naast het standaard aanbod tegemoet gekomen kan worden aan de vraag.
In gesprekken met de leerling en de ouders (IOP-gesprekken en coachinggesprekken) wordt per periode vastgesteld waar aan gewerkt gaat worden.

Hieronder vind u een lijst met de vakken die we in de verschillende jaren aanbieden:

 

Theorievakken (AVO) (onder en bovenbouw)
    Rekenen
    Nederlands
    Computervaardigheden (ICT)
    Burgerschap
        - Culturele oriëntatie
    (Bovenbouw)
        - Hoe word je rijk? (lesprogramma van de gemeente om te leren omgaan met geld)
        - Jinc sollicitatie training

Sociaal emotionele ontwikkeling (onder en bovenbouw)
    Leefstijl
    Circus AIM (onderbouw)
    Zelfbescherming (onderbouw) Een voor onze school aangepast programma op
     basis van "Rots en Water"

Praktijkvakken onderbouw
    Tekenen, handvaardigheid en textiel (TeHaTex)
    Huishoudkunde (koken en persoonlijke verzorging)
    Groen (tuin, tuincentrum, plantsoenendienst)
    Algemene techniek (werken met hout, kunststof,metaal, fietsenreparatie en
    schilderen)
    Interne stage (2e jaars leerlingen)
    Kennismaken met auto cosmetics en installatietechniek (2e jaars leerlingen)
    
Praktijkvakken bovenbouw
    Haarverzorging
    Economie / magazijn
    Bediening (horeca)
    Koken (grootkeuken)
    KPC schoonmaak
    KPC zorg
    Installatietechniek (in ontwikkeling)
    Autocosmetics (autopoetsen, banden wisselen, kleine onderhoudsbeurt)
    Houtbewerken
    Groen (tuin, tuincentrum, plantsoenendienst)
    VU stage
    Groepsstage
    Individuele stage

Sport
    Gymnastiek
    Sportdag (2x per jaar)
    Zwemles
    Topscore (Naschools sportaanbod)

Leest u voor meer informatie over de vakken onze schoolgids.