Uitstroom op verschillende niveaus

Kinderen zijn niet allemaal gelijk. De één kan goed leren uit een boekje, de ander heeft extra hulp nodig of leert makkelijker door praktisch bezig te zijn. Zo is het ook als jongeren aan het werk gaan. Om leerlingen uit te laten stromen naar de juiste plek, hebben we drie uitstroomniveaus.

Niveau A:
Leerlingen die tijdens het werk of bij het functioneren in de samenleving veel begeleiding nodig hebben.

Niveau B:
Leerlingen die tijdens het werk of bij het functioneren in de samenleving gemiddelde begeleiding nodig hebben.

Niveau C:
Leerlingen die tijdens het werk of bij het functioneren in de samenleving weinig begeleiding nodig hebben

Tijdens iedere leerlingbespreking wordt per leerling vastgesteld op welk niveau ze uit  stromen als ze op dat moment van school zouden gaan. Als een leerling in een bepaald niveau is ingedeeld, wil dat niet zeggen dat hij of zij voor altijd op dat niveau ingedeeld is. Afhankelijk van de ontwikkeling van de leerling kan het uitstroomniveau  gedurende de tijd dat de leerling bij ons op school zit, aangepast worden. Naast de leerlingbespreking wordt tijdens de IOP-gesprekken met ouders en leerling ook het verwachte uitstroomniveau besproken. Zowel de ouders als de leerling kunnen hier zelf ook aangeven op welk niveau zij verwachten dat de leerling uitstroomt.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u graag naar onze schoolgids.