Stage opbouw.

De stage wordt binnen De Atlant in fases opgebouwd.
Hieronder leest u meer over de verschillende fases.

interne stage.

Dit is een stage die in de onderbouw plaatsvindt. Het doel van deze stage is dat leerlingen leren wat een goede werkhouding is en hoe ze met collega's en klanten om moeten gaan. 
Voorbeelden van klussen zijn wassen, strijken, schoonmaken, maaltijduitgifte bij de kantine, theeronde en boodschappen doen.

externe begeleide (groepS) stage / Arbeidstraining.

De groepsstage is een stage die in de bovenbouw tijdens de leerwegen / vaklessen wordt aangeboden. Leerlingen gaan onder begeleiding van een docent naar een bedrijf om daar taken uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn Pantar en verzorgingshuizen. Tijdens deze stage leren leerlingen wat er tijdens "echt werken bij een bedrijf" van ze gevraagd wordt.

Naast de groepsstage hebben we ook de VU arbeidstraining. (Helaas is deze arbeidstraining opgeschort in verband met de corona maatregelen. We blijven in gesprek met de VU en proberen deze arbeidstraining dit zo snel mogelijk weer op te starten).  Leerlingen gaan hier één dag per week een hele dag arbeidsvaardigheden oefenen in een periode van 12 weken. Ook tijdens deze arbeidstraining leren leerlingen wat er tijdens "echt werken bij een bedrijf" van ze gevraagd wordt. De begeleiding vanuit school is wel op de VU aanwezig, maar staat wat meer op afstand. Ook wordt er tijdens deze arbeidstraining gekeken of leerlingen het fysiek aan kunnen om een hele dag te werken.

Externe individuele stage.

Leerlingen die hebben laten zien dat ze het volhouden om een hele dag te werken, weten hoe ze zich moeten gedragen en weten wat er qua werk van ze gevraagd wordt, kunnen individueel stage lopen. Tijdens deze stage is er geen begeleiding van de school aanwezig bij het stagebedrijf. Het bedrijf waar stage wordt gelopen, koppelt een medewerker aan de stagiair om deze in het bedrijf te begeleiden. Leerlingen worden regelmatig bij het stagebedrijf bezocht door een stagebegeleider van school.

Wilt u meer weten, dan verwijzen we u graag naar de schoolgids. Hier vindt u uitgebreide informatie over de stages.