Onderwijs is in beweging.

Ook het onderwijs op Praktijkcollege de Atlant is in beweging.  Leerlingen krijgen steeds meer inspraak over wat ze leren maar vooral op welke manier ze iets willen of kunnen leren. Ook het aanbod verandert. De komende jaren zal meer ingezet worden op praktisch aanbieden van lesstof en verdere ontwikkeling van het CKV programma.
Dat het onderwijs zich ontwikkelt, wil natuurlijk niet zeggen dat we wat goed is weg doen. Lessen als "zelfbescherming" (Een programma om leerlingen weerbaarder te maken) en  "Circus AIM" (Een programma om het zelfvertrouwen te versterken) blijven naast Nederlands, rekenen en de praktijkvakken vaste onderdelen.