Onderwijs is in beweging. Ook het onderwijs op Praktijkcollege de Atlant.  Leerlingen krijgen steeds meer inspraak over wat ze leren maar vooral op welke manier ze iets willen of kunnen leren. Ook het aanbod verandert. Zo is sinds het schooljaar 2015 - 2016  Engels opgenomen in het standaard lesaanbod.
Dat het onderwijs zich ontwikkelt, wil natuurlijk niet zeggen dat we wat goed is weg doen. Lessen als "zelfbescherming" (Een programma om leerlingen weerbaarder te maken) en  "Circus AIM" (Een programma om het zelfvertrouwen te versterken) blijven naast Nederlands, rekenen en de praktijkvakken vaste onderdelen.
Sinds het schooljaar 2016 - 2017 is er voor de bovenbouw een kunstproject waar leerlingen talenten kunnen ontdekken zoals zingen, DJ-en, toneel spelen en dansen.