Ook in schooljaar 2020-2021 ESF-subsidie voor PrO-/vso-scholen aangevraagd

Jongeren van PrO/vso-scholen zijn extra kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Deze jongeren hebben veelal moeite met het verkrijgen en/of behouden van een baan. Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is voor deze groep 166 miljoen euro beschikbaar gesteld, met als doel het terugdringen van jeugdwerkeloosheid en arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ondanks de stappen die de afgelopen jaren reeds zijn gezet dankzij ESF-subsidie, is het voor jongeren van PrO/vso-scholen nog altijd niet vanzelfsprekend dat zij een plek op de arbeidsmarkt weten te bemachtigen en te behouden. In ‘Aanvalsplan Jeugdwerkloosheid 2015-2018’ van de gemeente Amsterdam, komt naar voren dat verdere financiële ondersteuning voor verbetering van aansluiting met de regionale arbeidsmarkt essentieel blijkt te zijn.

De gemeente Amsterdam heeft voor de PrO/vso-scholen, gevestigd in de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam, ESF-subsidie aangevraagd onder de projectnaam “Pro Vso Amsterdam 2016 2017”. Middels deze ESF-subsidie wil de -coördinerende- gemeente Amsterdam faciliteren dat de PrO/vso-scholen extra middelen kunnen investeren in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing/ -participatie van leerlingen in het schooljaar 2016-2017.