Documenten

Hier vindt u diverse documenten met betrekking tot onze school.

 

Schoolplan

Klikt u hier voor het schoolplan

 

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hier om de schoolgids te downloaden.

 

Vouwfolder

We hebben een nieuw informatie vouwfolder. Wij zijn er trots op en hopen dat u hem mooi vindt.  We hopen dat u er voldoende informatie uit kunt halen. Klikt u hier om de folder in te zien.

 

Schoolondersteuningsplan

In een zogenaamd schoolondersteuningsplan staat te lezen hoe de zorg aan onze leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt gecoördineerd door de zorgcoördinator. Klikt u hier voor het Schoolondersteuningsplan

 

Aanpak pestgedrag

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer- en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het programma "leefstijl". In dit programma is een aanpak tegen pesten opgenomen in de vorm van de "no blaim" aanpak. Er is een plan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Klik hier om het pestprotocol van onze school te downloaden.

 

Subsidieaanvraag Cultuureducatie.

Praktijkcollege De Atlant wil de komende jaren een omslag maken van voornamelijk door de school gestuurde theoretisch georiënteerde cultuurlessen naar het beleven en produceren van kunst en cultuur. Ons motto is immers: ‘leren door doen!’. Op deze manier kunnen leerlingen ontdekken waar hun talenten liggen. Om dit nog beter te kunnen ontwikkelen heeft De Atlant subsidie aangevraagd en gekregen.
Klikt u hier om de aanvraag te bekijken.

 

Verlof vanwege gewichtige omstandigheden

Als u een belangrijke reden hebt om buiten de vakantieperiodes toch verlof aan wilt vragen dan kan dat door het formulier te downloaden en ingevuld naar school te sturen.
Klik hier voor het formulier.

 

Aanvraag extra vakantieverlof

Als u aansluitend aan de vakantie extra verlof wilt aanvragen dan kan dat door het formulier vakantieverlof in te vullen en deze ingevuld naar school te sturen.
Klik hier voor het formulier.