Kalender schooljaar 2020 - 2021

Beste ouders/verzorgers en leerlingen.

In verband met de vele aanpassingen in de agenda ten gevolge van de Corona maatregelen hebben we besloten de meeste items te verwijderen.
Dit betekend natuurlijk niet dat er niks meer gebeurt.
Mochten er belangrijke zaken zijn zoals bijvoorbeeld IOP gesprekken dan zal u daar schriftelijk van op de hoogte worden gebracht. In de meeste gevallen zal uw zoon of dochter de brief mee krijgen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de mentor.

Met vriendelijke groet.

Het team van de atlant.
Media
  • agenda