Omgaan met Corona

Depressie en Corona.

De verspreiding van het coronavirus in Nederland zorgt bij veel mensen voor stress en
onzekerheid.  Via de media wordt heel veel informatie over het virus verspreid en ook via
internet en sociale media wordt veel over het coronavirus gedeeld. Als je wilt kun je 24 uur
per dag de informatie tot je laten komen. Daarbij is door het wegvallen van vele activiteiten,
de dagelijkse structuur sterk veranderd. Mensen die al last hadden van een sombere
stemming of een depressie zijn door de corona crisis nu meer op zichzelf aangewezen. In
deze maanden is het belangrijk om ondanks alle beperkingen zo goed als mogelijk voor
elkaar te zorgen.

Hulplijnen voor jongeren:

De Kindertelefoon: 0800-0432 (ook chatten). Voor alles wat je bezig houdt. Elke dag, van
11.00 tot 21.00 uur.

Ease.nl: 043-2058106 of 06–82410040 (ook via chat, Facebook of Instagram). Voor
jongeren tussen de 12 en 25 jaar, die ergens mee zitten en daarover willen praten. Ma-do
van 15.00 - 18.00 uur.

Media
  • Corona