Gebruik mondkapjes

Beste ouders, verzorgers en leerlingen.

Behalve het dringende advies van de Amsterdamse burgemeester en van het kabinet om mondkapjes te gebruiken in voor het publiek toegankelijke ruimtes, is er nu een dringend advies van de VO-raad om mondkapjes op middelbare scholen als aanvullende maatregel te gebruiken buiten de klas. De Atlant zal dit advies volgen. Klikt u hier voor de volledige informatie.