Aanmelden van uw zoon of dochter.

Praktijkcollege De Atlant. De school waar je moet zijn.

Mocht u belangstelling hebben en/of bent u nog op zoek naar een school voor uw zoon of dochter. 
Belt u naar school (020-6447290), dan nodigen wij u uit voor een privé- rondleiding op het tijdstip dat u past. Graag tot binnenkort!

Het praktijkonderwijs heeft geen einddatum waarvoor u uw zoon of dochter aangemeld moet hebben. Ook nu kunt u nog aanmelden.