Groepen

Op deze pagina leest u het laatste nieuws uit de groepen. Via de filterbalk aan de 
linkerzijde kunt u de berichten filteren op de groep van uw eigen kind. Via het menu kunt u ook een kijkje nemen op de groepspagina's, waar voor iedere groep is beschreven hoe we onze dagen indelen. Veel leesplezier !

Roosterwijzigingen week 22

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Vanaf 31 mei mogen de scholen in het voortgezet onderwijs weer volledig open. Ook de Atlant zal weer volledig open zijn om onze leerlingen te ontvangen. Deze week ontvangen de leerlingen het rooster voor de komende weken. Verder betekent dit dat zij elke dag naar school komen van 8.55 uur tot en met 15.15 uur. Natuurlijk kan het zo zijn dat er een wijziging in het rooster plaatsvindt. Houd u daarvoor de website (www.de-atlant.nl) in de gaten. Uiteraard kunt u bij twijfel altijd de school bellen op bovenstaand nummer. De leerlingen krijgen van de school ook 2 zelftesten mee naar huis, samen met een begeleidende brief. Het advies is om de leerlingen 2 maal per week preventief te testen om zo de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen. De bedoeling is dat de leerlingen deze testen in ieder geval tot de zomervakantie elke week mee naar huis krijgen. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u natuurlijk ook contact opnemen met de school. Verder vragen we de leerlingen met klachten nog steeds thuis te blijven en te testen. Daarnaast blijven de mondkapjes op school een verplichting en vragen we de 1,5 meter tot de docenten aan te houden.

Met vriendelijke groet,
Rob de Wit
Directeur KPC de Atlant


Regels en afspraken.


·     De onderbouw, BG5 en BG7 komen via de vooringang binnen en de bovenbouw
en BG6 komen via de achteringang binnen. In de pauze gebruiken deze groepen
dezelfde deur als uitgang.

·         Het reguliere rooster wordt gehanteerd.

·         We starten om 8.55 uur en eindigen om 15.15 uur.

·         We letten (zo strikt als mogelijk) op de 1,5m afstand tot meesters en juffrouwen en passen de hygiëne- maatregelen toe. Ronald van Staverden,

onderbouwcoördinator
Als u op Facebook wilt kijken dan kunt u onderstaande QR-code scannen voor het webadres.

 
Media
  • roosterwijzigingen.jpg