Juf Sachsia is de mentor van OG4.
Juf Astrid is de tweede mentor van de groep.
Meester Stefan is de derde mentor van de groep. (Loopt stage op de Atlant).

De mentor is te bereiken via:
s.blank@de-atlant.nl
De tweede mentor is te bereiken via:
a.ottenhof@de-atlant.nl
De derde mentor is te bereiken via:
s.wolkers@de-atlant.nl

U kunt ook bellen naar school:
020-6447290
We adviseren u na 15.15 uur te bellen of als er dringende zaken zijn een bericht door te geven bij de administratie.

Voor het lesrooster van de groep kunt u hier* klikken.
* In verband met het nieuwe lesrooster is er nog geen digitale versie beschikbaar. Een papieren versie is door de mentor aan uw zoon of dochter meegegeven. +/- 4 weken na de start van het schooljaar is de definitieve versie van het lesrooster bekend en zal ook digitaal te vinden zijn bij de klas van uw zoon of dochter.