Op het tabblad "alle groepen" kunt u informatie vinden voor alle groepen.

Lestijden

Lesuur:   Van:                         Tot:         
1  08.55  09.10 uur
2 & 3  09.10  10.50 uur              
pauze  klein                     10.50  11.05 uur
4 & 5  11.05  12.45 uur
pauze groot  12.45  13.20 uur
6 & 7  13.20

 15.15 uur

 

Afwezig of later

Als een leerling niet op school kan komen, bijvoorbeeld door ziekte, dan moet één van de ouders of verzorgers dit voor 08.15 uur melden door contact op te nemen met school. Ook als een leerling later is door bijvoorbeeld huisartsbezoek of tandartsbezoek geldt dat een ouder of verzorger dit van tevoren aan school meldt. Het is ter beoordeling van de directie of verzuim geoorloofd of ongeoorloofd is.
Als een leerling vrij wil vragen in verband met "gewichtige omstandigheden"  zoals verlof voor een trouwerij of in verband met het werk van de ouders extra "vakantieverlof", dan moet dit vooraf schriftelijk worden aangevraagd door de ouders / verzorgers. Afhankelijk van de lengte van het verlof zal de directeur of de leerplichtambtenaar beslissen of het verlof wel of niet wordt toegekend.
Klik hier voor het formulier om vakantieverlof aan te vragen.
Klik hier voor het formulier om verlof wegens gewichtige omstandigheden aan te vragen.

 

Ongeoorloofd verzuim

Als een leerling zonder bericht of zonder toestemming afwezig is, zal er zo snel mogelijk contact opgenomen worden met de ouders of verzorgers. Ongeoorloofd verzuim is niet toegestaan. Wij zijn als school verplicht om ongeoorloofd verzuim op aanwijzing van de directie te melden bij de leerplichtambtenaar.

 

Te laat op school

Te laat op school houdt in dat een leerling na 09.00 uur de klas binnenkomt. Als een leerling te laat is, haalt hij of zij een briefje bij de ingang. Bij drie keer te laat komen wordt er contact opgenomen met de ouders / verzorgers. Uiteindelijk kan vaak te laat komen, leiden tot een melding bij de leerplichtambtenaar 
 
Klikt u voor meer informatie hier.